Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:” Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

1. Số hiệu văn bản:  2813 QĐ-BKHCN

2. Trích yếu:  Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:" Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

3. Loại văn bản:  Công văn

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khác

6. Ngày ban hành:  01/01/2019

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  BKHCN

10. Người ký:  Thứ trưởng Bùi Thế Duy

11. Ngày ký:  27/09/2018

12. Nội dung:  Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:" Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

13. File đính kèm: