Phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  1041/QĐ-TTg

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Chính phủ

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  01/7/2011

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  01/7/2011

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: