Kế hoạch triển khai Chương trình 1322- Vĩnh Phúc

1. Số hiệu văn bản:  187/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  27/7/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Vĩnh Phúc

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  27/7/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: