Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Tiền Giang

1. Số hiệu văn bản:  224/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến nă 2030

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  16/7/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Tiền Giang

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  16/7/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: