Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Sơn La

1. Số hiệu văn bản:  234/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thưc hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  20/11/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Sơn La

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  20/11/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: