Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Quảng Nam

1. Số hiệu văn bản:  318/QĐ-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và công nghệ

6. Ngày ban hành:  28/01/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Quảng Nam

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  28/01/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: