Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Ninh Thuận

1. Số hiệu văn bản:  3483/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện. "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạ 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  14/7/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Ninh Thuận

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  14/72021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: