Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Lai Châu

1. Số hiệu văn bản:  3319/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công ghệ

6. Ngày ban hành:  15/10/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Lai Châu

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  15/10/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: