Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Hoà Bình

1. Số hiệu văn bản:  178/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2015 trên địa bàn tình Hoà Bình

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  10/9/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Hoà Bình

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  10/9/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: