Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Đăk Lăk

1. Số hiệu văn bản:  6648/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  21/7/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Đăk Lăk

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  21/7/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: