Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Bình Dương

1. Số hiệu văn bản:  2684/QĐ-UBND

2. Trích yếu:  QĐ Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công

6. Ngày ban hành:  24/11/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Bình Dương

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  24/11/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: