Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Bạc Liêu

1. Số hiệu văn bản:  187/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch Thực hiện "Chương tình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bac Liêu giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và công nghệho

6. Ngày ban hành:  03/12/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Bạc Liêu

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  03/12/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: