Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Bắc Giang

1. Số hiệu văn bản:  408/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và công nghệ

6. Ngày ban hành:  29/8/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Giang

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  29/8/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: