Kế hoạch triển khai Chương tình 1322 – Kon Tum

1. Số hiệu văn bản:  436/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025"

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  03/02/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Kon Tum

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  03/02/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: