Kế hoạch hỗ trợ DN nâng cao NSCL trên nền tảng KHCN và ĐMST – Quảng Nam

1. Số hiệu văn bản:  3520/QĐ-UBND

2. Trích yếu:  QĐ Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghê và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  30/11/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  30/11/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: