Kế hoạch hỗ trợ DN nâng cao NSCL trên nền tảng KHCN và ĐMST – Đồng Nai

1. Số hiệu văn bản:  12015/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2015

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  01/10/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Đồng Nai

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  01/10/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: