,

Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  1379/QĐ-BYT

2. Trích yếu:  Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ/ngành, Văn bản liên bộ liên quan

5. Lĩnh vực ban hành:  Y tế

6. Ngày ban hành:  10/4/2017

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Y tế

10. Người ký:  Bộ Y té

11. Ngày ký:  10/4/2017

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: