,

Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  299/QĐ-BXD

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020"

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ/ngành, Văn bản liên bộ liên quan

5. Lĩnh vực ban hành:  Vật liệu xây dựng

6. Ngày ban hành:  12/4/2017

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Xây dựng

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Xây dựng

11. Ngày ký:  12/4/2017

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: