Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  604/QĐ-TTg

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp"

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Chính phủ

5. Lĩnh vực ban hành:  Công nghiệp

6. Ngày ban hành:  25/5/2012

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Công thương

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  25/5/2012

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: