DỰ BÁO NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ TỔNG HỢP TFP VỚI HÀM SẢN XUẤT COBB-DOUGLAS

Năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity – TFP) là một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất của cả vốn và lao động, nhờ vào tác động của các yếu tố đổi mới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến quản lí, nâng cao trình độ lao động,

Triển khai công tác của Ban chủ nhiệm năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện năm 2025 chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày 23/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Chương trình năng suất chất lượng về kế hoạch công tác năm 2024 của Ban chủ nhiệm và bàn định hướng nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2025 của Chương trình quốc gia

Cải tiến liên tục loại bỏ các lãng phí trong hoạt động sản xuất giúp nâng tầm doanh nghiệp thông qua áp dụng tích hợp hệ thống quản lý với các công cụ cải tiến NSCL

Chương trình Quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030” được đưa vào triển khai, với mục tiêu nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng về năng suất chất lượng (NSCL) cho các doanh nghiệp nói chung trên cả nước.

Công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình 1322 bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có thông báo số 4416 ngày 29 tháng 12 năm 2023 Về việc công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp

Tối ưu chi phí vận hành của doanh nghiệp – MFCA phương pháp giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả cao

Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai – chi nhánh CADIVI Đà Nẵng luôn đặt phương châm Chất lượng sản phẩm tốt và tối ưu chi phí vận hành lên hàng đầu. Chính vì vậy, doanh nghiệp không ngừng đưa ra các phương pháp sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và tối