Ứng dụng 7 công cụ vào hoạt động sản xuất của Công ty Cỏ May

Chi Nhánh Công ty Cỏ May thuộc tập đoàn Cỏ May. Một tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông sản và thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Ứng dụng 7 công cụ vào hoạt động sản xuất của Công ty đã và đang mang lại nhiều lợi ích.

Hãy xem trong một năm, Công ty có khoảng 2,65% khối lượng sản phẩm phải      tái chế. Công ty đã tốn khoảng 1 tỷ chi phí tái chế hàng hoá hết hạn. Làm thế nào để giảm các chi phí này?

Công ty đã thành lập một nhóm 7 công cụ cải tiến bao gồm Quản đốc và các thành viên trẻ, nhóm này thu thập tất cả các số liệu có liên quan đến hàng tái chế, phân tích nguyên nhân tại sao bằng công cụ nói trên và đề xuất thực hiện các giải pháp.

Qua 3 tháng thực hiện các giải pháp, Công ty đã giảm được 70,745 tấn hàng phải táí. Với chi phí tái chế là 1 triệu/ tấn, nhóm cải tiến đã tiết kiệm được cho Công ty là 70.745.000 đồng. Với khuynh hướng giảm theo kết quả cải tiến này, trong tương lai lượng hàng tái chế sẽ càng giảm.  Con số này tuy nhỏ đối với Công ty nhưng là con số đáng khích lệ cho nhóm 7 công cụ cải tiến.

Trong quá trình cải tiến, lãnh đạo Công ty đã theo sát hoạt động của nhóm và      hỗ trợ thông qua đào tạo, cung cấp thời gian và nguồn lực khác để thực hiện cải tiến.

Mỗi 6 tháng, Giám đốc Chi nhánh Công ty tổng kết các kết quả cải tiến và khen thưởng nhân viên  thông qua các chỉ số KPI lương. Cách thức này đã động viên tốt mọi người tham gia vào nhóm 7 công cụ cải tiến nói riêng và tham gia vào các chương trình khác của Công ty như 5S, Kaizen ….

Cùng với hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 và HACCP, 7 công cụ dùng cải tiến chất lượng đã hỗ trợ hiệu quả cho Công ty giảm sai lỗi trong quá trình sản xuất. Tiêu chuẩn hóa cách thức giảm sai lỗi này thành các quy trình để tất cả các cán bộ nhân viên đều áp dụng được càng tăng cường tính thuyết phục của hệ thống quản lý tích hợp.

Bài học kinh nghiệm:

  • Khả năng lãnh đạo của Ban Giám đốc, lôi kéo các thành viên cùng tham gia vào chương trình sẽ giúp mọi người cùng đi về một hướng và đạt được kết quả sớm hơn.
  • Khi Công ty đầu tư thời gian và công sức để thực hiện một chương trình cải tiến nào đó, phần lớn các đầu tư này sẽ mang lại kết quả khả quan.
  • Khen thưởng, động viên nhân viên là các liều thuốc quý giá để giúp chương trình đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.
  • Sức trẻ, dễ chấp nhận thay đổi để các hoạt động của Công ty trở nên hiệu quả hơn là yếu tố không thể thiếu trong bài học kinh nghiệm này./.

 Nguyễn Thị Kim Loan