Triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng

Theo đó xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″(Chương trình 712) năm 2018 và giai đoạn 2016- 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến ghi nhận kết quả thực hiện Chương 712 trong thời gian qua, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020 của Chương trình; chú trọng công tác tuyên truyền, đề xuất các giải pháp tạo động lực, khuyến khích doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến, trong đó ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng… nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế theo tinh thần các Nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xem chi tiết CV tại đây 880.VPCP-KGVX