Tích hợp ISO 9001, ISO 14001 và công cụ Kaizen tại Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum

Áp dụng HTQL tích hợp ISO 9001, ISO 14001 và công cụ Kaizen.

Thực hiện triển khai nhiệm vụ “Nhân rộng mô hình áp dụng tích hợp  hệ thống quản lý, kết hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Nam”, trong năm 2018 Công ty TNHH Chuyển giao Tri Thức Chí Tân đã hoàn thành việc tư vấn áp dụng HTQL tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và công cụ Kaizen tại Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum.

Cụ thể, sau 12 tháng triển khai, Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum đã áp dụng thành công mô hình và đủ điều kiện đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Thực tiễn cho thấy, do Công ty đặt vị trí gần khu dân cư nên việc kiểm soát chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt cho Nhà máy, cụ thể nước thải đầu ra phải đạt loại A, Công ty lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, với  thống này, Nhà máy kiểm soát được việc xả thải triệt để, đảm bảo môi trường, cảnh quan xung quanh. Trước khi xây dựng hệ thống quản lý tích hợp, Công ty thường xuyên bị phạt hoặc nhắc nhỡ về công tác môi trường. Sau khi triển khai xây dựng HTQL môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước thải đảm bảo khu vực thoát nước thải vào đúng nơi quy định, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đối với khu vực phân loại chất thải, trước áp dụng, các thùng chứa rác thải chưa được phân loại tách riêng để vào khu vực chứa chất thải riêng, sau áp dụng, Công ty đã có quy định rõ về phân loại và xử lý chất thải, rác thải…

Việc tích hợp các HTQL đã giúp công ty đơn giản hóa được các thủ tục và tránh phát sinh nhiều hồ sơ trong quá trình áp dụng, đồng thời vẫn đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của đối tác, khách hàng. Nhân viên của công ty đã hiểu và áp dụng đúng các quy trình, đồng thời bước đầu xây dựng được thói quen làm việc khoa học, năng suất, an toàn.

Ngoài ra, HTQL tích hợp còn đem lại rất nhiều lợi ích cho công ty như: Đảm bảo sự nhất quán, hiệu quả về mô hình và cấu trúc tổ chức, nhân sự (cắt giảm, tiết kiệm 50% nhân lực vận hành hệ thống); Giảm chi phí đánh giá chứng nhận, giám sát hàng năm; Tinh giảm thời gian cho việc tiếp đón các đoàn đánh giá. Kết hợp công cụ năng suất chất lượng Kaizen làm nền tảng giúp cho Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum tiết kiệm được 41 triệu đồng chi phí tái chế do giảm tỷ sản phẩm không phù hợp từ 3,69% xuống còn 1,99%, tương ứng với  410 tấn.

Sau khi mô hình tích hợp 2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và Kaizen chính thức được áp dụng vào thực tế, cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty đều cảm thấy rõ ràng sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày: Hệ thống hồ sơ, tài liệu được xây dựng, ban hành để áp dụng tại Công ty rất đầy đủ, hợp lý, sát thực tế, bao gồm: chính sách, mục tiêu chất lượng và môi trường; sổ tay chất lượng và môi trường cùng với gần 20 quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình xem xét các yếu tố môi trường, quy trình kiểm soát rác và chất thải, quy trình xử lý tình huống khẩn cấp…); 100% các sản phẩm sản xuất ra được kiểm soát về mặt chất lượng, thông qua việc xây dựng các bước kiểm soát thành quy trình và được phổ biến thực hiện nghiêm túc; Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các quy định, quy chế về môi trường; Nâng cao hiệu quả trong quản lý rủi ro, bao gồm và phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rủi ro.

Có thể khẳng định, việc lựa chọn HTQL tích hợp chất lượng và môi trường, kết hợp công cụ Kaizen phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty đã góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động năng suất – chất lượng thông qua áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình hóa các công đoạn, giúp việc quản lý điều hành và kiểm soát được khoa học, đơn giản, thuận lợi đồng thời tiết kiệm được các chi phí không chất lượng./.

Nguyễn Thị Kim Loan