Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

 

1. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Mã số 03.7/2017-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Cao Hoàng Long

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng suất Việt Nam

2. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chứng nhận sản phẩm theo các Chương trình chứng nhận CE Marking, UL, RoSH

Mã số 03.3/DA2-2018 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Bá Chính

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

3. Tên nhiệm vụ: Tuyên truyền phổ biến kiến thức về nâng cao năng suất và chất lượng thông qua biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm và tổ chức hội nghị hội thảo năm 2018

Mã số 01.3/DA2-2018 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Hải Anh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

– Thời gian nghiệm thu: trong tháng 12/2020

– Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.