Quá trình triển khai ISO 14001 và hiệu quả đạt được tại Công ty Shinec – Chương trình NSCL

Shinec tham gia chương trình hỗ trợ của Bộ KH&CN

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc kết hợp giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Shinec, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, với đã thành công áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Sự áp dụng này không chỉ giúp Shinec nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Shinec hoạt động chính trong ngành: Đầu tư xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (được biết đến với mô hình Khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Hải Phòng thu hút nguồn lực kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương).

Hình ảnh KCN Nam Cầu Kiền – Shinec đầu tư và phát triển

Nằm trong dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia ‘‘Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030’’ (Chương trình 1322), thuộc nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Bắc”, Mã số: 03.8/NSCL-2022, theo Quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2021, của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ mà Công ty TNHH Tư vấn quản lý & Phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) là đơn vị uy tín, được tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ này.

Hiện Trạng và Mục Tiêu Áp Dụng ISO 14001

Shinec hiện đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 1000 m3/ngày đêm, phục vụ hơn 70 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Theo đánh giá của chuyên gia khảo sát, toàn bộ nước thải từ các đơn vị trong khu công nghiệp đã được xử lý đạt các tiêu chuẩn quy định. Hệ thống PCCC và các hồ sơ liên quan cũng được quản lý tốt. Tuy nhiên, các hoạt động quản lý chất thải và hóa chất vẫn còn một số điểm cần cải thiện.

Hình ảnh nhà máy xử lý nước thải của Shinec

Do đó, sau trao đổi với nhóm chuyên gia tại AHEAD, Shinec quyết định áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhằm chứng minh năng lực quản lý môi trường, tăng uy tín với khách hàng và góp phần vào sự phát triển bền vững.

Quá Trình Áp Dụng và Hiệu Quả Đạt Được

Việc triển khai HTQLMT theo ISO 14001:2015 tại Shinec đã được thực hiện thành công nhờ sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên, công nhân, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban lãnh đạo, giúp các yếu tố về cơ sở vật chất và nguồn lực cần thiết cho dự án luôn được đảm bảo.

Một số kết quả và hiệu quả đáng chú ý sau khi áp dụng HTQLMT bao gồm:

  • Nâng Cao Nhận Thức Nhân Viên: Nhân viên đã hiểu rõ và nhận thức sâu sắc về tiêu chuẩn ISO 14001:2015, biết xác định các khía cạnh môi trường của doanh nghiệp và thực hiện các hành động kiểm soát, giảm thiểu tác động đến môi trường.
  • Tuân Thủ và Áp Dụng Hệ Thống: Nhân viên đã tuân thủ và áp dụng hệ thống quản lý môi trường vào trong hoạt động vận hành và kinh doanh của công ty.
  • Nhận Thức Về Mối Quan Hệ Tác Động Môi Trường: Công ty có cái nhìn rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động môi trường. Qua đó, Shinec có thể xây dựng lộ trình giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, hỗ trợ các định hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
  • Tăng Khả Năng Cạnh Tranh: Việc áp dụng HTQLMT đã tạo ra một nền tảng vững chắc, giúp Shinec tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, dễ dàng thu hút các khách hàng nước ngoài và mở rộng tệp khách hàng hiện tại.

Sau một khoảng thời gian triển khai và áp dụng, HTQL môi trường đã cải thiện các vấn đề về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Các mục tiêu ban đầu đề ra trước dự án đã đạt được các hiệu quả rõ rệt:

 

STT Mục tiêu Đo lường Thực tế
Tỷ lệ nhân sự được đào tạo nhận thức về HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Số nhân sự được đào tạo/ Tổng số nhân sự 95%
Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường Số vụ/ quý 0 vụ
Các yêu cầu luật định về môi trường được cập nhật, bổ sung đầy đủ Các yêu cầu luật định phiên bản mới nhất/ Tổng số yêu cầu luật định tuân thủ 100%
Cải thiện tỉ lệ rác thải ra môi trường Lượng rác thải cải thiện/ tháng 12%

 

Tổng Kết

Áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đã mang lại những kết quả tích cực cho Công ty Cổ phần Shinec. Không chỉ nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý môi trường của nhân viên, hệ thống còn giúp công ty kiểm soát tốt hơn các khía cạnh môi trường quan trọng, xây dựng lộ trình giảm thiểu tác động môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. Việc này cũng đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường và khẳng định uy tín của Shinec trong mắt khách hàng. Những thành công này chứng minh rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý môi trường tiên tiến là bước đi đúng đắn trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện đại và bền vững.