Mô hình hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 và ISO 22000, KPIs tại Công ty CP Tinh bột sắn Bình Phước

Áp dụng thành công hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế, Công ty Cổ phần Tinh bột sắn (TBS) Bình Phước bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người sử dụng đều đạt chất lượng như công bố, với mức an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Việt Nam được biết đến là một Công ty sản xuất tinh bột sắn tại khu vực phía Nam, trực thuộc hệ thống FCC Việt Nam. Sản lượng trung bình khoảng 200.000 tấn/ năm, cung cấp sản phẩm tinh bột sắn cho  thị trường xuất khẩu.

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Bình Phước đã đi vào hoạt động được gần 12 năm với khoản 100 nhân sự. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm tinh bột sắn và sản phẩm bả sắn tại Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tháng 3/2018, Công ty đăng ký tham gia chương trình “Nhân rộng mô hình áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, kết hợp với công cụ cải tiến NSCL phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình Doanh nghiệp VVN khu vực phía Nam” thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Sau khi xác định các tiềm năng để triển khai chương trình của Công ty, từ 03/3/2018 – 31/12/2018, đơn vị Tư vấn của dự án là Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Chí Tân đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại nhà máy để xác định phạm vi và mục tiêu triển khai chương trình.

Qua buổi khảo sát trực tiếp, bên tư vấn và đại diện Công ty đã thống nhất triển khai hệ thống quản lý tích hợp theo ISO 9001, ISO 22000 và KPIs tại khu vực toàn nhà máy, với các chỉ số để đo lường hiệu quả của chương trình là giấy chứng nhận  ISO 9001, ISO 22000, hệ thống KPIs (chỉ số thực hành chính).          Tất cả các nội dung thống nhất được đưa vào hợp đồng nguyên tắc để triển khai.

Trong thời gian triển khai có thời hạn (từ tháng 3 – tháng 12/2018), tư vấn và phía Công ty thống nhất triển khai thí điểm trên một phạm vi  khu vực sản xuất và sẽ nhân rộng khi khu vực thí điểm thực hiện thành công. Tư vấn cũng hỗ trợ đào tạo thêm cho nhân sự ở nhà máy. Trong tương lai, Công ty sẽ tự chủ động triển khai, duy trì, mở rộng  các khu vực khác trong toàn nhà máy.

Với thương hiệu uy tín, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm trong nhiều năm qua. Công ty đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001; Tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm theo ISO 22000. Việc vận hành theo hệ thống tích hợp các Tiêu chuẩn quốc tế này giúp TBS Bình Phước kiểm soát nghiêm ngặt quá trình hoạt động sản xuất, bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người sử dụng đều đạt chất lượng như công bố, với mức an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất. Công ty cũng sử dụng bả sắn để tái chế và phục vụ cho ngành công nghiệp khác như thức ăn gia súc, từng bước hoàn tất lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn xả thải, nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về môi trường với các chỉ số theo quy định của Nhà nước. Công ty cũng thực hiện đồng bộ công tác huấn luyện đào tạo kiến thức an toàn cho người lao động, đồng thời kiểm soát máy móc thiết bị trong từng công đoạn sản xuất theo qui định. Kết quả từ năm 2018-2019, Công ty đạt mục tiêu đề ra thông qua hệ thống KPIs.

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty rất tự tin tiếp tục  xây dựng và phát triển Công ty để đạt mức doanh thu và chỉ tiêu được giao; bảo đảm lợi nhuận, nộp thuế và thực hiện trách nhiệm cộng đồng, an sinh xã hội; ứng dụng khoa học – công nghệ và môi trường trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Cải tiến công nghệ theo hướng tự động hoá, giảm thiểu  lượng công nhân vận hành bằng tay chân nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất./.

Nguyễn Thị Kim Loan