Lâm Đồng: Tích cực thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng qua đã tăng 7,87% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 49 ngàn ha diện tích đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chỉ số GRDP cũng tăng 8,85%.

Tiếp nối những thành tựu trên, tỉnh vẫn đang chủ động thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn “ 2016 – 2020” nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của địa phương.

Sau 2 năm thực hiện, tỉnh đã tổ chức được 32 lớp đào tạo về năng suất chất lượng (NSCL) và các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất, các hệ thống quản lý (HTQL), công cụ cải tiến, thu hút hơn 1.400 lượt người tham dự Qua dự án, các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu và thực hiện cải tiến NSCL tại đơn vị, thể hiện qua số lượng các doanh nghiệp tham gia tập huấn và áp dụng các HTQL, công cụ cải tiến NSCL, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tăng dần qua các năm.

Một số doanh nghiệp sau khi tham gia các nội dung của dự án đã nâng cao NSCL, nâng cao năng lực cạnh tranh, thâm nhập được thị trường nước ngoài; xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm sang thị trường châu Âu; thị trường Mỹ, Nhật Bản…

Bên cạnh các phương pháp cải tiến, hệ thống quản lý thì công nghệ cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Tại hội nghị “Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng”, Sở Khoa học Công nghệ địa phương đã giới thiệu về niệm cách mạng công nghiệp 4.0 và tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ 4.0 tại doanh nghiệp, điển hình như các công nghệ nền tảng, cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là rô-bốt tự hành, dữ liệu lớn (công nghệ in 3D điện toán đám mây, internet vạn vật…).

Chia sẻ với đại biểu tham gia hội nghị, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Để có thể đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, cần phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng tư duy, hành động theo tác phong công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất, thuế…, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.Các doanh nghiệp, người dân và hệ thống chính trị cần chủ động nắm bắt, kịp thời vượt qua thách thức, phát huy mọi lợi thế, tận dụng thành công cơ hội phát triển KT-XH và nâng cao năng suất chất lượng.

Văn phòng NSCL tổng hợp