HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC KHU TỈNH PHÍA NAM

Trung tâm đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) đã khai giảng khóa đào tạo “Giảng viên năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng tại miền Nam” trong tháng 12/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự khóa đào tạo gồm các giảng viên đến từ các trường cao đẳng trên địa TP.HCM

Nội dung khóa đào tạo gồm các nội dung:

  1. Tư duy sản xuất tinh gọn: LEAN THINKING. Tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí. Đối tượng loại bỏ trong LEAN: MUDA – MURI – MURA
  2. Cải tiến môi trường làm việc: KAIZEN. Loại bỏ các loại lãng phí trong sản xuất: Cải tiến liên tục, khắc phục các điểm yếu, đơn giản, nhanh chóng không quá tốn thời gian, khắc phục vấn đề và cải tiến từng bước.
  3. 5S: là công cụ quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thoải mái, an toàn,…
  4. Xây dựng bài trình giảng với nội dung đã được đào tạo về LEAN, KAIZEN và 5S

Sau khóa học, giảng viên đưa các nội dung về LEAN, KAIZEN và 5S vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao ý thức, thái độ và giúp người học tiếp cận dần với các khái niệm trên nhằm đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp.

Các giảng viên của các trường thực hành thao giảng nội dung về các công cụ nâng cao NSCL