ĐƯA NỘI DUNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Đào tạo Giảng viên các trường Cao đẳng về phương pháp và kỹ thuật nâng cao Năng suất chất lượng là một hợp phần quan trọng trong nhiệm vụ Nhân rộng đào tạo năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng của Việt Nam. Mã số: 02.6/NSCL-2022 .Kế thừa nhiệm vụ đào tạo về Năng suất chất lượng cho các trường Cao đẳng trong giai đoạn 2017-2019, hoạt động đào tạo cho giảng viên trong nhiệm vụ này đã có những điều chỉnh cho phù hợp hơn cả về nội dung đào tạo, phạm vi và phương pháp tổ chức thực hiện.

Trong tháng 9/2023, Trung tâm đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) đã khai giảng khóa đào tạo “Giảng viên năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng tại miền Bắc” tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham dự khóa đào tạo gồm các giảng viên chủ yếu đến từ các trường cao đẳng trên địa bàn các tỉnh miền Bắc với số lượng 30 giảng viên tham gia học tập. Các giảng viên đã tích luỹ thêm được các kiến thức và kỹ năng để có thể:

  • Trình bày được tầm quan trọng/sự cần thiết của Năng suất và chất lượng đối với doanh nghiệp và công tác giảng dạy tại nhà trường;
  • Nắm vững kiến thức và giảng dạy được cơ bản về LEAN, Kaizen và 5S;
  • Làm chủ các kỹ năng cần thiết đối với Giảng viên về Năng suất chất lượng, về LEAN, Kaizen và 5S;
  • Thực hiện thành công một khóa đào tạo về LEAN, Kaizen và 5S cho sinh viên.

Sau khóa học, giảng viên đưa các nội dung về LEAN, KAIZEN và 5S vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao ý thức, thái độ và giúp người học tiếp cận dần với các khái niệm trên nhằm đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp.

Các giảng viên của các trường thực hành thao giảng nội dung về các công cụ nâng cao NSCL