Đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia, hoàn thiện mô hình hoạt động cho DN Việt

Qua 24 năm, đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong số đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng và 50 tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ tại Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động của Doanh nghiệp theo các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia” được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 13/12/2019.

 Ông Harnek Singh – Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam chính thức triển khai từ năm 1996. Từ năm 2000, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương (APQO).

Từ năm 2009, theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam trở thành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). Đây là Giải thưởng cao quý về chất lượng, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng. Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực vào phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh vai trò của GTCLQG giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và hướng tới sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, mô hình hoạt động theo các tiêu chí GTCLQG đối với doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội nhận thức rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó có những biện pháp đổi mới công nghệ, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất… góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và hướng tới sự phát triển bền vững.

Qua 24 năm hình thành và phát triển, GTCLQG đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho đến nay đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong số đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Và đặc biệt, đến nay, đã có 50 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Những con số trên cho thấy Chính phủ luôn ghi nhận một cách xứng đáng các doanh nghiệp thành công về năng suất và chất lượng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL tại các nước có nền công nghiệp phát triển, giải thưởng chất lượng cũng được các doanh nghiệp, Chính phủ và cộng đồng hết sức quan tâm. Giải thưởng Chất lượng không chỉ đơn thuần là hình thức tôn vinh về chất lượng, mà còn là công cụ, biện pháp chính để thể hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực chất lượng. GTCLQG của Việt Nam cũng định hướng theo mục tiêu này. Ngay từ khi được triển khai từ năm 1996 đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động năng suất – chất lượng hiệu quả và liên tục tại các địa phương trong cả nước.

 Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại hội thảo.

“Có thể thấy rằng, các doanh nghiệp khi tham dự GTCLQG, không chỉ có cơ hội được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, mà còn là dịp được tiếp cận với mô hình sản xuất kinh doanh hoàn hảo, một công cụ tự đánh giá tiên tiến trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các tiêu chí của GTCLQG, để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế, xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, xác định những thành tựu và điểm yếu, cơ hội thành công và nhiệm vụ cho tương lai, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Giải thưởng đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi họ ứng dụng mô hình GTCLQG trong quản lý tại doanh nghiệp”, ông Linh nhấn mạnh.

Để mô hình GTCLQG tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị Tổng cục TCĐLCL tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến rộng rãi mô hình GTCLQG tới cộng đồng doanh nghiệp; Kết nối và phối hợp với Tổ chức Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (APQO), Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) để tổ chức các hội thảo quốc tế nhận rộng các kinh nghiệm thành công của Giải thưởng chất lượng châu Á – Thái Bình Dương tới doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với VCCI, các hiệp hội ngành nghề để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng mô hình GTCLQG, Giải thưởng Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được xây dựng, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige – Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, GTCLQG gồm 7 tiêu chí khắt khe, khoa học và toàn diện đánh giá mọi mặt hoạt động và kết quả của tổ chức/doanh nghiệp. Các tiêu chí đều dựa trên các nguyên tắc hiện đại (hướng tới khách hàng, quản lý quá trình, quản lý theo hệ thống, …) và phương pháp quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến (ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, TQM, LEAN, 5S, Benchmaking, Best practices …) Việc đánh giá và tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp: Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố và Hội đồng quốc gia. Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các doanh nghiệp đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG. GTCLQG gồm 2 loại: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Bảo Anh