ĐÀO TẠO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

Hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức và kiến thức thực hành về các công cụ nâng cao NSCL là rất cần thiết cho đội ngũ lao động trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL đã thực hiện nhiệm vụ “Nhân rộng đào tạo kiến thức về các phương pháp, công cụ, kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng”.

Trung tâm đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) đã triển khai giảng dạy khóa đào tạo “Năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng Việt Nam” cho sinh viên tại Trường cao đẳng công nghiệp Huế.

Qua khoá học, nhiều sinh viên cho biết rất hứng thú và phát hiện ra rằng để nâng cao hiệu quả của công việc, hay năng suất thì chỉ giỏi tay nghề thôi chưa đủ, các kiến thức về tổ chức quản lý công việc và phối hợp đồng đội như 5S, phát huy sáng kiến cải tiến Kaizen, quản lý trực quan… cũng rất quan trọng. Đáng chú ý, nội dung 5S, Kaizen được các sinh viên vô cùng hứng khởi. Các bạn sinh viên chia sẻ đây là nội dung phù hợp và tính ứng dụng thực tế cao, không chỉ trong công việc mà còn trong học tập và đời sống. 100% sinh viên đã cho điểm đánh giá khoá học từ 8 trở lên(thang điểm 10) và cho rằng cần sớm nhân rộng nội dung đào tạo này trong các trường Cao đẳng tại Việt Nam một cách chính thống.

Hoạt động báo cáo thực hành của sinh viên

Sinh Viên khoa Điện – điện tử thực hành 5S tại phân xưởng thực hành của Trường CĐ Công nghiệp Huế