Công ty Cổ Phần AIT Vĩnh Phúc áp dụng thành công HTQL Chất lượng ISO 9001:2015 tích hợp HTQL Môi trường ISO 14001:2015 kết hợp Công cụ cải tiến năng suất chất lượng 7 công cụ

  1. Thông tin chung

Nằm trong dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia ‘‘Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030’’ (Chương trình 1322), thuộc nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Bắc”, Mã số: 03.8/NSCL-2022, theo Quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2021, của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ mà Công ty TNHH Tư vấn quản lý & Phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) là đơn vị uy tín, được tin tưởng giao thực hiện.

Trong khuôn khổ của dự án này, việc thúc đẩy năng suất và chất lượng sản phẩm là mục tiêu vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Bắc. Bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, giúp các doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh ranh, nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Công ty AHEAD rất tự hào và cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, đóng góp vào sự thành công của Chương trình 1322 và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

  1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần AIT Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần AIT Vĩnh Phúc (AIT Vĩnh Phúc) hoạt động trong lĩnh vực: thiết kế và sản xuất hệ thống tủ điện điều khiển, bảo vệ trung và cao thế, tủ phân phối điện hạ thế dùng trong công nghiệp, xây dựng dân dụng và thương mại. Với hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

Công ty Cổ phần AIT Vĩnh Phúc

Xuất phát từ sự quan tâm của lãnh đạo đến sức khỏe và môi trường làm việc của công nhân viên, đồng thời với mong muốn làm giảm tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường, sản phẩm công ty sản xuất ra có chất lượng tốt nhất phù hợp với mong đợi của khách hàng, người tiêu dùng. Công ty AIT đã có các hoạt động về kiểm soát chất lượng, tuy nhiên các hoạt động này cần được chuẩn hóa, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn. Phát triển kinh tế tăng năng suất chất lượng đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo công ty Cổ phần AIT Vĩnh Phúc. Chính sự quan tâm của ban lãnh đạo là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của dự án.

Với sự định hướng của ban lãnh đạo, đơn vị tư vấn AHEAD đề xuất cho doanh nghiệp triển khai áp dụng mô hình quản lý tích hợp chất lượng – môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 thông qua Nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Bắc.”

III. Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý của doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn đã thống nhất với ban lãnh đạo nội dung chính của dự án được thực hiện thông qua mô tả trong bảng dưới đây

STT Nội dung các công việc tư vấn
1 Khảo sát đánh giá thực trạng việc áp dụng tích hợp HTQL chất lượng, môi trường và 7 công cụ của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thực hiện
2 Đào tạo kiến thức về HTQL tích hợp chất lượng, môi trường, 7 công cụ cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp
3 Hướng dẫn bố trí tư vấn mặt bằng phù hợp với các yêu cầu của HTQL tích hợp 7 công cụ
4  Hướng dẫn soạn thảo văn bản tài liệu tích hợp HTQL chất lượng, môi trường, 7 công cụ
5  Hướng dẫn áp dụng tài liệu đã soạn thảo vào thực tế doanh nghiệp
6  Đào tạo và hướng dẫn đánh giá nội bộ
7 Đo lường đánh giá hiệu quả áp dụng HTQL, Đề xuất khắc phục và cải tiến
8 Hỗ trợ đánh giá chứng nhận HTQL của doanh nghiệp và đánh giá kết quả triển khi tại doanh nghiệp.

Nội dung công việc tư vấn tại Công ty CP AIT Vĩnh Phúc

Chuyên gia tư vấn AHEAD hướng dẫn công ty triển khai áp dụng HTQL chất lượng, môi trường đã xây dựng theo các bước sau:

Các bước triển khai tại Công ty CP AIT Vĩnh Phúc

Dự án triển khai xây dựng và áp dụng mô hình tích hợp các HTQL kết hợp 7 công cụ Công ty AIT đã thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra; góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng phát triển bền vững và đánh giá năng lực nhân sự một cách hiệu quả, công bằng nhất.

Việc áp dụng HTQL chất lượng và môi trường kết hợp 7 công cụ đã đem lại hiệu quả tích cực đối với hoạt động sản xuất cụ thể:

  • Công ty AIT đã xây dựng một hệ thống văn bản, tài liệu để quản lý thống nhất cho các hoạt động quản lý sản xuất và kiểm soát môi trường.
  • Dự án đã cải thiện tổng thể các hoạt động thông qua việc ứng dụng HTQL chất lượng và môi trường vào quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Việc áp dụng tích hợp HTQL chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 kết hợp 7 công cụ đã giúp Công ty AIT thành công trong việc nâng cao hiệu quả các quá trình sản xuất, cung ứng tại doanh nghiệp, người lao động hiểu được tầm quan trọng của công việc mình đang đảm nhận, tạo sức mạnh nội bộ giúp doanh nghiệp và người lao động không ngừng cố gắng trong công việc, đi kèm với bảo vệ và kiểm soát gây ô nhiễm môi trường đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp.