Chương trình 712 – Kết quả nổi bật đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn từ 2011-nay

 Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn, đào tạo đã cung cấp các thông tin hữu ích, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, cách thức tiếp cận với các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao kỹ năng để triển khai các hoạt động quản lý chất lượng theo hướng hội nhập.

Thông báo kịp thời các thông tin về khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới như các tiêu chuẩn quốc tế, các công trình khoa học của quốc tế, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL và các văn bản khác của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng kịp thời. Thông qua các trang tạp chí và thông tin qua mạng các doanh nghiệp có cơ hội để giới thiệu về các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giới thiệu thương hiệu và nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp (Chương trình đã xây dựng hàng loạt các ấn phẩm truyền thông: các chuyên đề, bản tin trên báo chí; các chương trình tọa đàm, phóng sự, cuộc thi trên truyền hình VTV, VTC, HTV, THTTX; các Chương trình giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Vietq.vn; các poster, sách NSCL… và phổ biến rộng rãi cho nhiều đối tượng doanh nghiệp);

– Việc xây dựng và triển khai đồng loạt 02 dự án “nền”, 05 dự án NSCL ngành và 56 dự án NSCL địa phương đã hình thành, thúc đẩy được phong trào năng suất chất lượng trong phạm vi cả nước; huy động được nguồn lực tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong, ngoài nước;

– Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với khoảng 10.500 TCVN đạt tỉ lệ trên 49% hài hoà tiêu chuẩn quốc tế bao trùm hầu hết các lĩnh vực là cơ sở để triển khai các hoạt động quản lý chất lượng phục vụ SXKD và thương mại.

Ngoài việc tập trung xây dựng TCVN phục vụ đối tượng SPHH trọng điểm, Bộ KH&CN đã chủ động, phối hợp với các Bộ ngành triển khai xây dựng TCVN cho các nhóm đối tượng chiến lược như: Đô thị thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, an ninh thông tin, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, xử lý chất thải, an toàn thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo…

– Hệ thống quy chuẩn quốc gia với khoảng 700 QCVN do 13 Bộ quản lý chuyên ngành ban hành trở thành công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội;

– Từng bước xây dựng được đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất chất lượng, nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp, ngành kinh tế và nền kinh tế (Chương trình đã xây dựng được khoảng 30 chương trình với hơn 40 bộ tài liệu đào tạo các kiến thức cơ bản về NSCL; các kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, công cụ cải tiến; tổ chức hơn 150 khóa đào tạo tập trung, đào tạo qua mạng cho khoảng trên 10.000 học viên).

Việc thí điểm triển khai đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng nghề tại Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội (đã triển khai đào tạo thí điểm tại 03 trường đại học lớn: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viên Bưu chính Viễn thông và Học viện Ngân hàng), năm 2018 tiếp tục triển khai cho 11 trường đại học và một số trường cao đẳng nghề khác.

– Việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, áp dụng các tiêu chí quản lý của mô hình Giải thưởng chất lượng Quốc gia đã giúp cho hàng chục nghìn doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, qua đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.

Các doanh nghiệp đánh giá cao lợi ích thiết thực khi tham gia Chương trình, sự hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả lâu dài từ Chương trình. Bên cạnh lợi ích kinh tế có thể đo đếm được thông qua việc giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng SPHH, dịch vụ của doanh nghiệp, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và cải thiện đáng kể hình ảnh của doanh nghiệp.

Một số ví dụ điển hình doanh nghiệp triển khai tốt công cụ NSCL nhờ sự hỗ trợ của Chương trình có thể kể đến như: Công ty Nhựa Tiền phong, Tổng công ty Đức Giang; Tổng công ty Hóa chất; Tổng công ty VIGRACERA, Tổng Công ty khoáng sản, Công ty CP tập đoàn Lộc Trời, Công ty Đường Quảng Ngãi, Công ty Rạng Đông, Công ty SACOM, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), Công ty Traphaco; Công ty Dược phẩm Lâm Đồng; Công ty Nam Dược; Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng HD Bank, Ngân hành phát triển TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng khu vực miền Bắc – Vietnam Airlines; Bệnh viện Việt Pháp, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện quận Thủ Đức,….

Các điển hình tiên tiến này đã và đang được phổ biến, chia sẻ đến đông đảo các đối tượng doanh nghiệp để học tập, nhân rộng.