Áp dụng Kaizen tại Công ty TNHH Thủy sản Phú Tân

Kỹ thuật kaizen và thao tác để tăng năng suất

Công ty TNHH Thủy sản Phú Tân vừa mới thành lập. Công ty gia công và cung ứng các mặt hàng thủy sản đông lạnh để xuất khẩu.

Để gia tăng năng suất chất lượng một cách bền vững, Công ty đã tham gia vào chương trình năng suất quốc gia và tự chọn lựa các công cụ hỗ trợ gia tăng năng suất chất lượng. Có rất nhiều công cụ nâng cao năng suất chất lượng giúp Công ty giảm  chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm. Công ty đã quyết định chọn công cải tiến thao tác để tăng năng suất lao động. Việc tăng năng suất lao động, đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất và giao hàng đúng hạn.

Tại Nhà máy, công đoạn sơ chế nguyên liệu, cấp đông và đóng gói có rất nhiều lãng phí về thao tác và nguốn nhân lực.

Làm sao tăng năng suất chuyền trong điều kiện hiện có của Công ty mà không phải tuyển dụng thêm nguồn lao động bên ngoài?

Công ty đã thành lập các nhóm cải tiến và phân chia khu vực để thực hiện các đề tài cải tiến nhỏ. Sau khi thu thập dữ liệu hiện tại tại các khu vực đã chọn, các nhóm cải tiến của Công ty thấy rằng thao tác của các công nhân tại các công đoạn rất khác nhau. Phần lớn các thao tác được thực hiện theo bản năng của công nhân do vậy kết quả về năng suất lao động chưa cao.

Tổng kết về hiệu quả áp dụng các công cụ Kaizen:

  • về mặt định tính, có ba cải tiến làm giảm thao tác thừa của công nhân, giúp công nhân thực hiện công việc thoải mái hơn, năng suất lao động cao hơn.
  • về mặt định lượng: đã có một cải tiến mô phỏng giúp tăng năng suất được 16,67% và một cải tiến giảm được 1 công nhân tại một công đoạn.

Bài học kinh nghiệm:

Các cải tiến đều có khả năng thực hiện được và cải tiến đã mang lại lợi ích đáng kể cho công nhân nói riêng và Công ty nói chung. Để cải tiến thành công, cần có sự cam kết và tham gia của lãnh đạo, đây là yếu tố quyết định trong việc thực hiện các  cải tiến.

Sự tham gia của các người quản lý cũng như sự đóng góp tích cực của công nhân giúp Nhóm cải tiến thành công.

Không nhất thiết phải đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại mới tăng năng suất được, các biện pháp quản lý đơn giản kết hợp với việc đào tạo và phân chia thành quả hợp lý cũng có thể nâng cao năng suất trong Công ty. Với cách làm tương tự, Công ty tiếp tục duy trì và cải tiến để mang lại lợi ích nhiều hơn cho toàn Công ty. Công ty có thể mở rộng các cải tiến như vậy cho các chuyền còn lại để gia tăng năng suất và tái sắp xếp lại công nhân mà không cần phải tuyển dụng thêm trong điều kiện thiếu hụt công nhân trên thị trường lao động./.

 Nguyễn Thị Kim Loan