Áp dụng hệ thống quản lý môi trường cho Công ty xử lý môi trường

Công ty CP Môi trường Bình phước là Công ty xử lý các loại chất thải có trụ sở tại ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Dịch vụ của Công ty bao gồm thu gom, vận chuyển, chất thải; thiêu hủy hàng hóa, vật liệu kém chất lượng, xử lý chất thải, tái chế chất thải. Đội ngũ nhân sự hơn 100 người với kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong ngành xử lý chất thải.

Công ty có hệ thống xử lý nước thảỉ và khí thải, đốt chất thải và được giấy phép xử lý hơn 300 mã số chất thải. Phương tiện vận tải chuyên dùng, hiện đại bao gồm cả đường thủy lẫn đường bộ. Công ty có đội xe chuyên dùng để vận chuyển chất thải theo quy định của nhà nước.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhiều khu công nghiệp mọc lên, sản xuất tăng tốc, sản phẩm đầu ra mang lại giá trị cho người sử dụng, đồng thời các chất thải phụ làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm. Công tác bảo vệ môi trường cũng ngày càng được doanh nghiệp coi trọng hơn, bởi trước hết doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và cả trách nhiệm đối với pháp luật. Bảo vệ môi trường cũng chính là yếu tố sống còn và đặc biệt góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường là điều khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp. Khác với hệ thống quản lý chất lượng, nhiều doanh nghiệp có thể áp dụng mà chưa phải đầu tư tiền. Riêng hệ thống quản lý môi trường liên quan đến phần cứng, do vậy, chỉ những công ty có đủ tiềm lực mới tham gia được. Chọn áp dụng cùng lúc hai hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường là một quyết định khó khăn đối với Công Ty CP Môi trường Bình Phước. Việc áp dụng cả hai hệ thống này đã giúp Công ty hoàn chỉnh các quy trình xử lý chất thải, các thông số xử lý là nhất quán nhằm đảm bảo khí thải, chất thải lỏng, rắn sau khi xử lý đều đạt theo quy chuẩn của nhà nước.

Có được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và môi trường đã giúp Công ty tăng được niềm tin đối với các khách hàng cần xử lý chất thải và đạt được nhiều hợp đồng xử lý hơn. Khối lượng chất thải cần xử lý đã tăng lên 22% so với năm 2018. Ngoài ra, Công ty đã được nhiều đoàn thanh kiểm tra về môi trường của Bộ Tài nguyên, Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường Bình Phước đến thăm nhưng chưa có vi phạm nào được ghi nhận trong lĩnh vực môi trường.

Bài học kinh nghiệm:

Có sự cam kết và tham gia của lãnh đạo, các hệ thống quản lý được thực hành trơn tru góp phần cốt yếu vào hoạt động xử lý, kinh doanh của Công ty. Đây là yếu tố quyết định thành công trong việc xây dựng và thực hiện các hệ thống quản lý.

Các quy trình xử lý chất thải rắn, lỏng, khí đúng bài bản đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp có các loại chất thải cần xử lý và tại ngay cả  Nhà máy xử lý. Đóng góp này là không thể tính toán được bằng tiền nhưng Công ty đã mang lại giá trị môi trường sống trong lành và yên bình cho cộng đồng dân cư xung quang và cả quốc gia nữa./.

Nguyễn Đào Duy Tài