CategoriesDoanh nghiệp

eMagazine: Hệ thống công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh trong CMCN 4.0

eMagazine: Hệ thống công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh trong CMCN 4.0
ĐỌC NHIỀU
MỚI NHẤT
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 90917Tổng số lượt xem:
  • 7Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: