Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp

Ngày 19/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Thiết bị đo lường

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030”, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt “tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp”.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, địa phương, đơn vị nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt “Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp”.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 20/1/2020 theo địa chỉ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3791.1632 Fax: 024.3791.1595

Email: bandoluong@tcvn.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, địa phương, đơn vị.

 Xem chi tiết tại đây To trinh dự thao QD xac dinh chi so dong gop;  Du thao QD xac dinh chi so dong gop

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111285Tổng số lượt xem:
  • 15Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: